Protokół z wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego nr 4/2017/EKO-LOK z dnia 25.09.2017 r. dotyczącego usługi druku materiałów w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Protokół do pobrania:
Protokół z wyboru wykonawcy – zapytanie ofertowe nr 4/2017/EKO-LOK