ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2018/AGRO z dnia 30.07.2018 r.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje dostawcy kompleksowych usług związanych z organizacją dwóch edycji wystawy fotografii przyrodniczej „W sieci natury” w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi związane z organizacją dwóch edycji mobilnej wystawy zdjęć przyrodniczych „W sieci natury” obejmujących m.in. na skrzynie transportowe do przechowywania wystawy i na czas transportu, wykonanie wysokiej jakości tablic przenośnych z fotografiami, wypożyczenie 24 calowego ekranu mobilnego, transport, zabezpieczenie, montaż i demontaż ekspozycji.

Każda z edycji będzie przedstawiać 50 fotografii przyrodniczych. Ekspozycja prac będzie miała miejsce w obiektach zamkniętych w 6 lokalizacjach. Przewidywane terminy dwóch edycji:

  1. 16 sierpnia 2018 – 28 lutego 2019
  2. 22 sierpnia 2019 – 28 lutego 2020

Oferty prosimy nadsyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: e.swierkula@ine-isd.org.pl. Termin nadsyłania ofert upływa 2 sierpnia 2018 r. do końca dnia (24:00). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 Wzór umowy
  3. Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych