Realne działania w celu ochrony klimatu i decyzje zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej – tego oczekują od przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, sygnatariusze listu wysłanego w związku z nadchodzącym szczytem Rady Europejskiej. Pod listem podpisało się ponad 180 organizacji pozarządowych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców, miast, inicjatyw lokalnych i regionalnych oraz środowisk akademickich.

Na nadchodzącym szczycie Rady Europejskiej -15-16 października 2020, szefowie państw UE będą mieli szansę ustalić nowy, wyższy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2030. Dlatego premierzy Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Rumunii i Bułgarii otrzymali w zeszłym tygodniu list podpisany przez szerokie grono reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego z tych państw. Sygnatariusze i sygnatariuszki listu wzywają do ustalenia ambitnych celów klimatycznych oraz wykorzystania środków z Funduszu Odbudowy na działania na rzecz poprawy stanu środowiska i ochrony klimatu w poszczególnych sektorach gospodarki.

Aby wypełnić zobowiązania wynikające z Porozumienia paryskiego i podjąć działania na rzecz powstrzymania globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C, UE powinna podnieść cel redukcji emisji na rok 2030 do 65%. Dlatego apelujemy do Premiera Morawieckiego by na nadchodzącym szczycie unijnym poparł ambitne podniesienie unijnego celu redukcji emisji. Brak zgody na podniesienie celu może spowolnić transformację. Najwyższy czas przestać bronić węglowego status quo, które jest groźne dla gospodarki i społeczeństwa, i podjąć odważne decyzje, aby w pełni móc wykorzystać szansę jaką dają środki z funduszy europejskich na tworzenie nowych miejsc pracy i sprawiedliwą transformację w regionach – powiedziała Anna Ogniewska z Greenpeace Polska.

Przy okazji nowego okresu budżetowego oraz w związku z koniecznością zażegnania kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa, Unia Europejska zmobilizowała bezprecedensową pulę środków. Aby nie stracić szansy na transformację systemu, muszą one być wykorzystane do budowania gospodarki neutralnej klimatycznie. Wychodzenie z pandemii nie może być powrotem do poprzedniego stanu rzeczy, który wprost prowadził do pogłębiania się kryzysu klimatycznego. Konieczne są odważne i ambitne działania na rzecz realnej zmiany i budowy bardziej sprawiedliwego systemu społeczno-gospodarczego przyjaznego dla środowiska. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod fakt, że według obecnych szacunków, najpoważniejsze skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych – jak znaczny spadek plonów, zwiększone niedobory wody, częstotliwość i dotkliwość fal upałów – powodować będą straty w dobrobycie UE w wysokości 175 mld EUR rocznie.

Pomimo szybko upływającego czasu, wciąż nie widzimy wzrostu ambicji światowych liderów w sprawie zmian klimatu, którego rozpaczliwie domaga się walczący o swoją przyszłość ruch młodzieżowy na całym świecie. Młodzi ludzie w Polsce popierają inicjatywę środkowoeuropejskich organizacji pozarządowych i apelują o ambitne deklaracje podczas nadchodzącego szczytu Rady Europejskiej, które przyczynią się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej, wzmocnienia sprawiedliwości społecznej i minimalizowania skutków kryzysu klimatycznego. Te decyzje dotyczą naszego życia – to ostatni moment, aby je ocalić! – powiedziała Zuzanna Borowska, Stowarzyszenie Młodzi dla Klimatu.

Treść apelu w języku polskim – TUTAJ.

Treść apelu w języku angielskim – TUTAJ.

Załącznik – lista sygnatariuszy – TUTAJ.

Inicjatorem listu były organizacje współpracujące w projekcie LIFE_UNIFY oraz „Budowanie potencjału dla współpracy międzysektorowej w celu wsparcia długoterminowego planowania w krajach Grupy Wyszehradzkiej 4+2”, który jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego na podstawie decyzji Bundestagu.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju jest sygnatariuszem tego listu.

Źródło: Koalicja Klimatyczna