BEAM 21

BEAM 21

Tytuł: BEAM 21 – Blended capacity-building on sustainable energy measures and action plans for European municipalities – Budowanie potencjału administracji lokalnej na rzecz zrównoważonego zarzadzania energią w gminach europejskich w oparciu o wskaźniki i plany...