WŁĄCZ SIĘ!

WŁĄCZ SIĘ!

Tytuł: WŁĄCZ SIĘ! Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych. Okres realizacji: 2012-2014 Opis: Projekt przetestował, wdrożył i upowszechnił naradę obywatelską — innowacyjną metodę udziału społecznego. Głównym celem projektu było...
Niskoemisyjna Polska 2050

Niskoemisyjna Polska 2050

Tytuł:  Niskoemisyjna Polska 2050 Okres realizacji: 2010-2013 Opis: Główną ideą projektu było rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści prowadzenia w Polsce polityki klimatycznej oraz pokazanie sposobów modernizacji Polski tak, aby do roku 2050 osiągnąć cel redukcji...