Asystent stażysta

Asystent stażysta

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zatrudni na 3 miesięczny okres próbny pomocnika/stażystę do realizacji analiz środowiskowych. Zatrudnienie od 1 lipca 2017, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na czasową umowę o pracę. Wynagrodzenie minimalne. Od pracownika...
Osoba na stanowisko ds. promocji

Osoba na stanowisko ds. promocji

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z rozpoczęciem realizacji projektu finansowanego z POIiŚ poszukuje osoby na stanowisko specjalisty do spraw promocji. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r. Osoba zatrudniona...
Osoba na stanowisko ds. promocji

Osoba na stanowisko redaktora

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z rozpoczęciem realizacji projektu finansowanego z POIiŚ poszukuje osoby na stanowisko redaktora. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r. Osoba zatrudniona na tym stanowisku...