Zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2017

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy projektu identyfikacji wizualnej przedsięwzięcia „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię...
Zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 1 sierpnia 2017

Wykonanie badań jakościowych dla potrzeb projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu...