Pomóż nam analizować Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Pomóż nam analizować Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje stażystów lub wolontariuszy w przygotowaniu przeglądu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej polskich gmin. Wolontariuszom chcemy zlecić pracę nie wymagającą przebywania w biurze Fundacji, polegającą na wyszukiwaniu dokumentów...