Przetarg na wykonanie analiz w projekcie ADAPTCITY

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawców następujących analiz, które stanowią rozłączne części zamówienia: Analiza 1 – Określenie wpływu fal upałów oraz fal zimna występujących w latach 2014-2017 na śmiertelność ludności Warszawy. Analiza 2 –...

Przetarg na badanie opinii w projekcie ADAPTCITY

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań opinii w terenie na zadanych narzędziach i opracowania wyników w postaci bazy danych. Badania będą prowadzone wśród grupy docelowej projektu LIFE_ADAPTCITY_PL, tj. wśród władz i administracji metropolii i miast Polski....