Wybór oferty na analizy w projekcie ADAPTCITY

Wybór oferty na analizy w projekcie ADAPTCITY

Po przeanalizowaniu ofert zebranych w trybie przetargu na wykonanie analiz dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL wybrano następujące oferty: W zakresie analizy 1 – ofertę Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, jako prezentującą najlepszą relację...