Konferencja na 100 lat ochrony środowiska

Konferencja na 100 lat ochrony środowiska

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU KONFERENCJI ORAZ TERMINU ZGŁASZANIA REFERATÓW. Komunikat nr 1 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Katedrą Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza naukowców oraz praktyków z biznesu, samorządów i organizacji...
Usługa promocji medialnej w radio

Usługa promocji medialnej w radio

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/KLIMAPOLKA z dnia 17.06.2019r. na usługi promocji w radio w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu...
Apel o reformę planowania przestrzennego w Polsce

Apel o reformę planowania przestrzennego w Polsce

W Państwa ręce składamy niezwykły apel. Jest to bowiem apel do Premiera Rządu RP, ale tego rządu, który dopiero zostanie utworzony po wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku. Jest to apel o przeprowadzenie szerokiej i rzeczowej dyskusji na temat sposobu realizacji...