ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/CWC z dnia 29.01.2020r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/CWC z dnia 29.01.2020r

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy na opracowanie graficzne wraz z opisem specyfikacji, oraz produkcja elementów gry planszowej dotyczącej obiegu wody na potrzeby projektu „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia...