Ewolucja paradygmatów ocen środowiskowych w takt przemian polskiej ochrony środowiska

Minęło 100 lat ochrony środowiska w Polsce

W dnia 15-16 czerwca 2020 roku pomyślnie udało nam się zrealizować konferencję „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”. Tą drogą chcemy podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej konferencji, a zwłaszcza...