Obejrzyj okolicznościową prezentację wygłoszoną podczas konferencji 30 marca 2017 roku

11

17

Pobierz pełną prezentację w pliku Powerpoint:

Prezentacja na 25-lecie2

Posłuchaj okolicznościowych wypowiedzi najważniejszych osób współpracujących z Instytutem na rzecz Ekorozwoju

INFORMACJA

o konferencji „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju.
30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland” i Apelu warszawskim o zrównoważony rozwój świata

W dniu 20 marca 2017 roku dokładnie w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland p.t. „Nasz wspólna przyszłość” miała miejsce konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miasto stołeczne Warszawa i Fundację „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Jednocześnie spotkanie było okazją do celebrowania 25-lecia Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” i 15-lecia Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Raport p.t. „Nasz wspólna przyszłość” opracowany przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującą pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland (ówczesny premier Norwegii), stanowił kamień milowy we wprowadzeniu i zrozumieniu idei zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono w nim co następuje „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.” Wyróżniono trzy główne obszary, w których niezbędna jest integracja działań: wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści, ochrona zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwój społeczny. Raport stanowił podstawę do zorganizowania w Rio de Janeiro w 1992 r. konferencji ONZ tzw. Szczytu Ziemi.
Konferencję „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland” otworzył rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jego Magnificencja ks. Prof. Stanisław Dziekoński. Wśród gości honorowych głos zabrali Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski i Filip Kochan przedstawiciel Banku Światowego, a także odczytano adres od Pani Dr Gro Harlem Brundtland oraz Podsekretarza Stanu Adama Hamryszczaka z Ministerstwa Rozwoju, które objęło patronat nad tym wydarzeniem.
Konferencja zgromadziła 356 uczestników, którzy wzięli udział zarówno w sesja ogólnych jak i w spotkaniach w ośmiu sekcjach tematycznych. Wysłuchali oni ponad 40 referatów, które stanowiły podstawę do dyskusji. Reprezentowali oni ponad 170 instytucji takich jak: wyższe uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz szkoły jak i także osoby indywidualne, którym na sercu leży troska o przyszłe pokolenia. Ponadto zaprezentowano 12 posterów w ramach sesji posterowej, przedstawiono wystawę ponad 30 posterów nt. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie uniwersyteckim – wystawa przygotowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego oraz mieli możność zapoznania się z mapami klimatycznymi Warszawy wypracowanymi w ramach projektu ADAPTCITY.
Na zakończenia konferencji uczestniczy przyjęli APEL WARSZAWSKI o zrównoważony rozwój świata, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ks. dr hab. Zbigniew Łepko, ks. dr hab. Ryszard Sadowski

M. St. Warszawa

prof. UKSW Leszek Drogosz

Fundacja „Instytut na rzecz Ekorozwoju”
dr Andrzej Kassenberg, dr Wojciech Szymalski

Warszawa, 20 marca 2017 roku

Pobierz APEL WARSZAWSKI w formie pliku AcrobatReader

Apel

Osoby, instytucje i firmy, które wsparły Fundację „Instytut na rzecz Ekorozwoju”

z okazji 25 – lecia (1991-2016)

Osoby indywidualne

 1. Andrzej Ancynger
 2. Aleksandra Arcipowska
 3. Wanda Barc
 4. Danuta Grodzicka-Kozak
 5. Małgorzata Koziarek
 6. Stan Laskowski
 7. Szymon Liszka
 8. Dominik Owczarek
 9. Zygmunt Parczewski
 10. Adam de Sola Pool
 11. Wojciech Suchorzewski
 12. Barbara Szulczewska
 13. Ludwik Tomiałojć

Firmy i instytucje