W dniach 18-19 września 2018 roku odbyła się konferencja, która podsumowywała dokonania projektu LIFE_ADAPTCITY_PL. Wszystkie materiały z konferencji możesz pobrać z tej strony: http://adaptcity.pl/pobrania/materialy-konferencyjne/.