Tytuł: LIFE_ADAPTCITY_PL- „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”.

Okres realizacji: 1.07.2014-31.12.2018

Źródło finansowania: Komisja Europejska w ramach komponentu „Informacja i Komunikacja” programu LIFE+ 2007-2013. Dodatkowe wsparcie finansowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opis: Projekt realizowany przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart. Projekt ma na celu partycypacyjne  przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Warszawy. Będzie to pierwsza tego typu strategia w Polsce.

Strona Internetowa: www.adaptcity.pl