W listopadzie 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja THINK2030. To wspólna inicjatywa europejskich think tanków ekologicznych, takich jak Ecologic, Instytut Europejskiej Polityki Środowiskowej (IEEP) i Think for Sustainability. Podczas konferencji przedstawiono szereg zamówionych specjalnie z tej okazji referatów na temat najważniejszych zdaniem organizatorów tematów związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Referaty były przedstawiane podczas konferencji i po jej zakończeniu dopracowywane na podstawie wniosków z dyskusji, która się podczas tego spotkania odbyła.

W marcu 2021 roku referaty są kolejno publikowane na stronach konferencji. Niedawno opublikowany został referat przygotowany przez zespół Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju pod kierunkiem dr Wojciecha Szymalskiego. Referat nosi tytuł (w tłumaczeniu na Polski): Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym – lekcje o roli miast w Polsc w planowaniu polityki klimatycznej: mitygacja, adaptacji i sprawiedliwa transformacja. W oficjalnej wersji można się z nim zapoznać na poniższej stronie internetowej: https://think2030.eu/publications/implementing-the-european-green-deal-at-local-level/. Dalsze działania promując wnioski z tego referatu już niedługo.