W związku z tym, że w odpowiedzi na wysłane zapytanie ofertowe nr 1/CWC z dnia 05.12.2019 r. na opracowanie projektów graficznych trzech plakatów na potrzeby projektu  „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” ( ang. City Water Circles:Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa wpłynęła tylko jedna oferta, postępowanie zostaje unieważnione.