Anulowanie przetargu z dnia 03.02.2021 dot. realizacji debat online, dla Instytutu na rzecz Ekorozwoju z powodu zmiany zakresu zlecenia.