W zawiązku ze zmianą terminarza projektu, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/EKO-LOK z dnia 20.02.2018 r. na usługę realizacji 3 debat on-line w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zostaje anulowane.