W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/EKO-LOK z dnia 25.09.2017 r. na usługi wynajmu sal konferencyjnych i zapewnienia wyżywienia na potrzeby 24 szkoleń w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wpłynęły 2 oferty. Obie oferty przewyższają środki przeznaczone na realizację zadania. W związku z powyższym przetarg został anulowany.