W dniu 19 grudnia 2019 roku wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i kilkunastoma innymi organizacjami złożyliśmy apel o reformę planowania przestrzennego do Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Podpisy pod apelem zbieraliśmy od czerwca 2019 roku uzyskując poparcie 23 organizacji z Koalicji Klimatycznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Po otrzymaniu odpowiedzi od premiera będziemy podejmować dalsze kroki w tym zakresie.

Ostateczna treść apelu.