Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zatrudni na 3 miesięczny okres próbny pomocnika/stażystę do realizacji analiz środowiskowych. Zatrudnienie od 1 lipca 2017, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na czasową umowę o pracę. Wynagrodzenie minimalne. Od pracownika oczekujemy:

  • Dobrego średniego wykształcenia (osoba w trakcie studiów) lub wykształcenia wyższego (licencjat lub wyższe) lub ukończonych kursów podyplomowych w zakresie geografii, ochrony środowiska lub pokrewnych dziedzin wiedzy.
  • Biegłości w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi: Word, Excell, Powerpoint, w tym mile widziana znajomość i obsługa programów GIS oraz programów graficznych.
  • Łatwości uczenia się, zdolności do analizy i syntezy danych.
  • Otwartości na ludzi, nowe idee oraz własnej inicjatywy w realizacji zleconych zadań.

Zgłoszenia w postaci CV oraz listu motywacyjnego prosimy kierować w formie elektronicznej na adres: w.szymalski@ine-isd.org.pl, lub tradycyjnej do: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa do dnia 28 czerwca 2017. W przypadku dużej liczby zgłoszeń odpowiemy tylko na wybrane oferty.