Tytuł: Atom Krąży po Polsce

Okres realizacji: 2009, 2010, 2011

Opis: Projekt obejmował zorganizowanie i przeprowadzenie debat na temat elektrowni atomowych oraz rozpowszechnienie materiałów pokonferencyjnych. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji im. Heinricha Bolla. Konferencje poświęcone energetyce atomowej odbyły się we wrześniu 2009, październiku 2010 i kwietniu 2010 roku w Warszawie.

Rezultaty: Rezultatem każdej konferencji były publikacje:

Energetyka jądrowa – przebieg debaty w Niemczech

Drugie spotkanie na temat energetyki jądrowej (kraje skandynawskie)

Trzecie spotkanie na temat energetyki jądrowej: Francja, Niemcy, Japonia po Fukushimie