Tytuł: BEAM 21 – Blended capacity-building on sustainable energy measures and action plans for European municipalities – Budowanie potencjału administracji lokalnej na rzecz zrównoważonego zarzadzania energią w gminach europejskich w oparciu o wskaźniki i plany działania.

Okres realizacji: 2009-2012
Celem projektu było pracowanie i wdrożenie cyklu szkoleń dla decydentów szczebla lokalnego i administracji lokalnej na temat oszczędzania energii, energetyki odnawialnej, narzędzi zarządzania mobilnością oraz opracowywania zrównoważonych planów zarządzania energią w gminie.  Szkolenia będą przygotowane w uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań danego kraju i konkretnej lokalizacji gminy. Realizacja szkoleń odbyła się z wykorzystaniem nowoczesnych technik szkoleniowych połączonych z wykorzystaniem platformy internetowej moodle oraz mieszanego  systemu szkoleń: zarówno internetowych, jak i w formie spotkań. Ponadto przeszkoleni zostali nowi trenerzy mogący prowadzić podobne szkolenia po zakończeniu projektu.

W projekcie wzięło udział około 50 gmin z 9 krajów, w tym z Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski i Rumunii.

 Więcej informacji o działaniach zrealizowanych w Polsce w ramach projektu: www.beam21.pl