23 maja dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju odebrał w Brukseli nagrodę za projekt Dobry Klimat dla Powiatów (DOKLIP).

12 wspaniałych

DOKLIP znalazł się w grupie 12 najlepszych projektów LIFE w dziedzinie klimatu zakończonych (rozliczonych) w latach 2016-2017. Projekt DOKLIP realizowany był przez 5 lat. Jego celem była aktywizacja władz samorządowych, lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i mieszkańców powiatów w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian. Partnerami w projekcie była Fundacja na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz brytyjska organizacja Community Energy Plus.

Zasługi

W trakcie trwania projektu powstał szereg publikacji, które mogą stanowić kompendium wiedzy o ochronie klimatu i adaptacji do jego zmian wynikających z globalnego ocieplenia. Szczególne wartościowe było przygotowanie metodyki obliczeń śladu węglowego dla powiatów, która może być wykorzystana przez każdą jednostkę samorządu, m.in. gminy i województwa, np. w trakcie prac nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej. Metodyka ta posłużyła do wykonania obliczeń w 5 powiatach, z czego miasto Płock skorzystało w ten sposób, że przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów na rzecz zmian klimatu. Przygotowano godny uwagi film „Tydzień z dobrym klimatem”, który wraz z innym materiałami projektu stanowił osnowę dyskusji przeprowadzonych w ramach 90 powiatowych debat klimatycznych. W powiecie starogardzkim opracowano Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju.

Komentarz

Bardzo cieszymy się z tej nagrody, jest ona dla nas wielkim wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy na polu edukacji w zakresie lokalnej polityki ochrony klimatu. Ta nagroda to również uznanie dla wkładu pracy i wysiłku dla wszystkich uczestników projektu. Myślę, że było by znaczniej trudniej objąć projektem 1/3 wszystkich polskich powiatów bez Związku Powiatów Polskich. Mam nadzieję, że działania i efekty projektu będą jeszcze przez długi czas służyły samorządom, które chcą dbać o klimat – powiedział po ceremonii rozdania nagród dr Wojciech Szymalski.

Publikacje i informacje o projekcie można znaleźć na portalu chronmyklimat.pl.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Europejskiej, która współfinansowała projekt z programu LIFE+.