Pandemia wirusa COVID-19 zatrzymała fabryki, przerwała lub skomplikowała łańcuchy dostaw utrudniając działanie gospodarki na niespotykaną dotąd skalę. Wpłynęła także na nasze codzienne funkcjonowanie: dzieci nie poszły do szkoły, uczelnie przeniosły dydaktykę do sieci, a pracownicy ograniczyli lub zawiesili codzienne dojazdy do pracy. Jedne miasta czasowo zniosły opłaty za parkowanie, inne wprowadziły dodatkowe ułatwienia dla pieszych i rowerzystów. Mobilność całych społeczeństw uległa blokadzie, pozwalając jednocześnie na przyjrzenie się naszym nawykom i potrzebom. Czego nauczyliśmy się podczas trwających tygodniami ograniczeń? Czy wyciągniemy z nich wnioski na przyszłość?

Drugie spotkanie z cyklu Czwartkowe Spotkania SGH było okazją do porozmawiania o zerwaniu i odtwarzaniu łańcuchów dostaw, pracy zdalnej vs. stacjonarnej oraz życiu społecznym i edukacji. Udział w rozmowie wzięli dr Wojciech Szymalski (Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju) i prof. Wojciech Paprocki (SGH).

Link do nagrania rozmowy: OGLĄDAJ