Projekt polega na stworzeniu i przeprowadzeniu trzydniowego szkolenia dotyczącego adaptacji do zmian klimatu dla samorządów. W oparciu o przeprowadzone szkolenie powstanie także zbiór dobrych praktyk i podręcznik adaptacji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji z 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej. Poza Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, w projekcie biorą udział: węgierski Energiaklub (lider projektu), Czeska organizacja CI2, oraz słowacki Karpatsky Rozwojowy Instytut.

Rezultaty projektu to:

Projekt zakończy się w grudniu 2017 roku.