Energia dla niezależności 2050

Energia dla niezależności 2050

O konferencji: Celem obrad konferencji było wypracowanie modelu przemian systemu energetyczno-klimatycznego Polski w obliczu wymagań polityki klimatycznej oraz nowych uwarunkowań geopolitycznych. Konferencja wpisała się w dyskusję nad przyszłą Polityką Energetyczną...
Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu

Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu

W dniach 18-19 września 2018 roku odbyła się konferencja, która podsumowywała dokonania projektu LIFE_ADAPTCITY_PL. Wszystkie materiały z konferencji możesz pobrać z tej strony: http://adaptcity.pl/pobrania/materialy-konferencyjne/.
Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu

Klimatyczne Fora Metropolitalne (KFM)

W latach 2017 i 2018 w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL, przy szczególnej pomocy Unii Metropolii Polskich, odbyło się 11 Klimatycznych For Metropolitalnych w największych miastach Polski. Dorobek tych konferencji dostępny jest na stronie: Cykl...
Świętowaliśmy 30-lecie Raportu Brundtland…

Świętowaliśmy 30-lecie Raportu Brundtland…

…oraz nasze własne 25-lecie. W dniu 20 marca 2017 roku dokładnie w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland pt. „Nasz wspólna przyszłość” miała miejsce konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,...
Powiat starogardzki jest pierwszy

Powiat starogardzki jest pierwszy

Powiat starogardzki oficjalnie stał się pierwszym powiatem w Polsce, który posiada perspektywiczny program działań zgodny z ideą gospodarki niskoemisyjnej. „Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego” (PPNR) – bo tak się ten dokument nazywa –...