Together for 1,5

Together for 1,5

Tytuł projektu: Łączenie państw członkowskich Unii Europejskiej w celu osiągnięcia celu 1,5°C określonego w Porozumieniu Paryskim Akronim: LIFE_Together_for_1,5 Okres realizacji: 1.09.2023-31.08.2025 Źródło dofinansowania: Komisja Europejska (60%) w ramach instrumentu...
Narady Obywatelskie o Klimacie

Narady Obywatelskie o Klimacie

Projekt realizowany jest od listopada 2021 do końca kwietnia 2023 i podzielony jest na dwa główne etapy. Pierwszy – Laboratorium – to pilotaż narzędzi oraz głębsza praca z lokalnymi decydentami nad zmianą polityk. Druga – Ogólnopolska Narada – to sposób na...