Publikacje rok 1997

Tytuł: Społeczne formy ochrony przyrody. Raport 1/97 Autorzy: M. Kaczyńska współpraca T. Tatomir Plik pdf: otwórz Tytuł: Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju. Raport 2/97 Autorzy: E. Borkowska współpraca J. Rotko Plik pdf: otwórz Tytuł: Agenda...

Publikacje rok 1995

Tytuł: “Zielone Banki” czyli proekologiczne fundusze powiernicze. Zeszyt 5/95 Autorzy: W. Stodulski Plik pdf: otwórz Tytuł: (EKO)Turystyka zielonym rynkiem pracy. Zeszyt 6/95 Autorzy: J. Kamieniecka Plik pdf: otwórz

Publikacje rok 2002

Tytuł: Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji – Raport 1/2002 Autorzy: Projekt pod kierunkiem Jolanty Kamienieckiej Plik pdf: otwórz Tytuł: Kompas Rio + 10 czyli społeczna realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na...

Publikacje rok 2001

Tytuł: Ekologiczna reforma podatkowa. System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. W. Stodulskiego – Raport 2/2001 Plik pdf: otwórz Tytuł: Ekoinowacyjność dokumentów strategicznych. Próba...