Rozstrzygnięcie przetargu nr 2/2024

Rozstrzygnięcie przetargu nr 2/2024

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zaangażowanie szkół podstawowych i obsługę działań realizowanych w szkołach na rzecz kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zmiany klimatu, adaptacji oraz kwestii związanych z wodą przygotowywanej do dofinansowania w...
Rozstrzygnięcie przetargu nr 1/2024

Rozstrzygnięcie przetargu nr 1/2024

W przetargu na przygotowanie strategii komunikacji oraz jej realizację na rzecz kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zmiany klimatu, adaptacji oraz kwestii związanych z wodą przygotowywanej do dofinansowania w konkursie FENX.01.05-IW.01-001/24 w roku 2024...
Rozstrzygnięcie przetargu nr 2/2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/2024

Przetarg na zaangażowanie szkół podstawowych i obsługę działań realizowanych w szkołach na rzecz kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zmiany klimatu, adaptacji oraz kwestii związanych z wodą przygotowywanej do dofinansowania w konkursie FENX.01.05-IW.01-001/24...
Rozstrzygnięcie przetargu nr 1/2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/2024

Przetarg na przygotowanie strategii komunikacji oraz jej realizację na rzecz kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zmiany klimatu, adaptacji oraz kwestii związanych z wodą przygotowywanej do dofinansowania w konkursie FENX.01.05-IW.01-001/24 w roku 2024 przez...