Wybór oferty w przetargu 3a/2019/KLIMAPOLKA

Wybór oferty w przetargu 3a/2019/KLIMAPOLKA

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju niniejszym zawiadamia o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługi promocji medialnej w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00...