Zapytanie ofertowe – 5 debat 2021

Zapytanie ofertowe – 5 debat 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2021 na realizację debat on-line w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy...
Zapytanie ofertowe – 5 debat 2021

Zapytanie ofertowe – promocja debat 2

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2021 na promocję debat on-line w miesiącach sierpień-grudzień 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy...
Zapytanie ofertowe – 5 debat 2021

Zapytanie ofertowe – 5 broszur 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2021/UNIFY z dnia 12.07.2021 r. na usługę kompleksową obejmującą przygotowanie, w tym redakcję językową i opracowanie graficzne, druk oraz dystrybucję 5 broszur w ramach projektu „LIFE_UNIFY – łącząc Unię Europejską na rzecz działań...