Celem projektu jest budowanie świadomości wśród całego społeczeństwa (w tym w szczególności wśród przedsiębiorców), że zmiany klimatu są poważnym problemem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym wymagającym aktywnych działań ze strony jednostek i przedsiębiorstw, zarówno w kwestii ograniczania emisji gazów cieplarnianych, jak i adaptacji do zmian klimatu.

W nowej odsłonie ChronmyKlimat.pl prowadził działania edukacyjne mające na celu ograniczenie wpływu człowieka na zmiany klimatu, upowszechnianie wiedzy na temat adaptacji oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie wpływu ich działalności na środowisko i zmiany klimatyczne.
Pierwsze działanie oparte było o materiały umieszczane na portalu ChronmyKlimat.pl. Będą to teksty, wywiady i materiały wideo i audio, opracowane oraz dopasowane do odpowiednich działów. Ważnym elementem skierowanym wyłącznie do przedsiębiorców były materiały i teksty eksperckie przygotowywane przez Carbon Disclosure Project, które  prezentowały przedsiębiorcom dobre  praktyki i korzyści związane z kontrolą i raportowaniem emisji gazów cieplarnianych oraz wdrażaniem strategii redukcji emisji, itp.
Drugie, krótkoterminowe działanie w ramach projektu związane było z prowadzeniem serwisu informacyjnego na temat konferencji klimatycznej COP 19 na elektronicznych tablicach w środkach transportu miejskiego w dużych miastach (Warszawa, Kraków, Szczecin, Wrocław, Kielce i Radom, Trójmiasto i Aglomeracja Śląska).
Trzecie działanie związane było z organizacją eksperckich debat, transmisją ich przebiegu przy pomocy internetu oraz upowszechnianiem wiedzy ekspertów w postaci opracowywanych po każdej debacie materiałów (tekstów oraz materiałów wideo).
Czwarte działanie związane było z promocją wszystkich wymienionych wyżej działań i umieszczanych na portalu materiałów, w celu zwiększenia zasięgu całego projektu. Zadaniem specjalisty ds. promocji było nawiązywanie kontaktów z mediami w celu upowszechniania materiałów i tekstów publikowancyh na stronach ChronmyKlimat.pl oraz przekazywanie grupom docelowym, w przystępny sposób, problematyki prezentowanej przez portal i zainteresowanie ich tym tematem.
Portal ChronmyKlimat.pl istnieje od 2008 r. W ciągu kilku lat obecności w internecie zdobył swoich stałych czytelników. Cieszy się dobrą reputacją wśród naukowców i przedstawicieli administracji państwowej.

Projekt trwał od listopada 2013 r. do końca września 2015 r. Finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

www.chronmyklimat.pl