Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie i Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz zapraszają na prezentację  publikacji

ATLAS ROLNY
Dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna

[Pobierz publikację ze strony Fundacji Boella]

10 czerwca 2019r., godz. 11.00-14.00

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w prezentacji Atlasu Rolnego oraz dyskusji dotyczącej potrzeby zmian w europejskiej wspólnej polityce rolnej (WPR). 

Tereny wiejskie i rolnictwo są w krajach Unii Europejskiej ogromnie zróżnicowane: od wielkich farm w Czechach do maleńkich gospodarstw rolnych na Cyprze i Malcie. Niezależnie od istniejących różnic i podobieństw, rolnictwo w UE jest regulowane przez jedną, wspólną, unijną politykę rolną, która wyznacza ramy i podstawowe reguły tej działalności we wszystkich krajach członkowskich. Dziś, ponad 50 lat od chwili jej wprowadzenia, widać wyraźnie, że WPR nie spełnia pokładanych w niej nadziei.

Atlas rolny  jest efektem współpracy w ramach europejskiej sieci organizacji zajmujących się tematyką rolną. To zbiór artykułów, zawierających w pigułce fakty i dane na temat WPR, podzielony na dwie części: pierwsze 15 rozdziałów omawia wyzwania stojące przed rolnictwem z szerokiej, europejskiej perspektywy, ostatnie 4 rozdziały koncentrują się na sytuacji polskiej wsi i polskich rolników. 

Zaproszeni do współpracy autorzy, z różnych państw UE, prezentują mocne i słabe strony WPR, identyfikują zarówno zagrożenia, które spowoduje brak zmian w polityce rolnej UE, jak też szanse, jakie dla terenów wiejskich, rolnictwa i jakości środowiska może przynieść dobrze zaprojektowana reforma tej polityki.

Chcielibyśmy dotrzeć z naszą publikacją do szerokiego kręgu osób z przesłaniem o potrzebie zasadniczych zmian we wspólnej polityce rolnej w kierunku zrównoważonego podejścia do rozwoju terenów wiejskich z zapewnieniem wymogów środowiska i potrzeb społecznych. Wierzymy, że wszyscy mamy realny wpływ na przyszły kształt  europejskiej wspólnej polityki rolnej.

Na konferencję możesz się zapisać poprzez Evenea –> ZAPISZ SIĘ

Program konferencji znajdziesz pod linkiem: PROGRAM (Na stronie Fundacji H. Boella)

Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Heinricha Boella w Warszawie oraz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.