Tytuł: EDUKACJA EKOLOGICZNA – potrzeby niedalekiej przyszłości. Rola centrów edukacji w budowie społeczeństwa wiedzy.

Okres realizacji: 2009-2010

Opis: Celem projektu było:

  • Wzmocnienie potencjału centrów edukacji ekologicznej w zakresie wypełniania wyzwań, przed którymi stoi współczesne pokolenie Polaków. Wyzwania te, to ograniczenie skutków kryzysu ekonomicznego poprzez podejmowanie działań proekologicznych i przeciwdziałanie możliwości pogłębienia problemów ekologicznych z powodu niewłaściwie stawianych priorytetów ekonomicznych – w sposób sprzeczny z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Wzbogacenie edukacji ekologicznej prowadzonej przez centra o problematykę ekonomiczną jako elementu ułatwiającego komunikację i zrozumienie społeczne wyzwań ekologicznych w sektorze gospodarczym,  zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, w okresie szczególnie niekorzystnym dla ich funkcjonowania, spowodowanym kryzysem ekonomicznym i obciążeniem rygorów środowiskowych, wynikających z przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia.
  • Poszerzenie wiedzy ośrodków edukacji ekologicznej w celu rozszerzenia, w skali kraju, oferty edukacyjnej, zwiększenia konkurencyjności tych organizacji i instytucji w budowaniu społeczeństwa przyjaznego środowisku.
  • Wzmocnienie ośrodków edukacji ekologicznej w zakresie oddziaływania na programy ochrony środowiska podejmowane na poziomie regionalnym pod kątem ich spójności z europejskimi programami zrównoważonego rozwoju i potrzebami lokalnymi w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa