Celem projektu jest rzecznictwo w kwestiach ubóstwa energetycznego oraz zwiększania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a pośrednio również na ochrony klimatu.

Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczaniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych, głównie adekwatnego standardu ciepła, ale również energii potrzebnej do gotowania, oświetlenia, użytkowania sprzętów elektrycznych, a wszystko to za rozsądną cenę.

W ramach projektu współpracowaliśmy z administracją na szczeblu centralnym oraz lokalnym, instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną oraz poprawą warunków mieszkaniowych a także z firmami wytwarzającymi i dystrybuującymi energię elektryczną i ciepło.