Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z realizacją projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poszukuje specjalisty  z zakresu Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 16 października 2017 r.

Poszukujemy osoby, która:
Przygotuje i poprowadzi  jednodniowe szkolenie w /w obszarze

Wymagania i umiejętności:

1. znajomość zagadnień technicznych dotyczących mikro i mini instalacji OZE oraz EE w budynkach wielorodzinnych.
2. wiedza ekonomiczna dotyczącą instalowania oraz funkcjonowania instalacji OZE, EE oraz funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni       mieszkaniowych.
3. dobra znajomość aktualnych zagadnień prawnych związanych z instalacją oraz finansowaniem miko i mini instalacji OZE w Polsce oraz orientacja w polityce   UE w zakresie OZE.

Zakres szkolenia:

  • Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna (m.in rodzaje instalacji, najlepsze rozwiązania do zastosowania w miastach/budynkach wielorodzinnych, cele UE w tym zakresie, systemy wsparcia, finansowanie).
  • Systemy OZE dla budynków wielorodzinnych (praktyka i przykłady).
  • Zagadnienia prawne związane z OZE w budynkach wielorodzinnych.
  • OZE we wspólnocie mieszkaniowej (proces społeczny, spółdzielnie energetyczne itp.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– opis przebiegu pracy zawodowej (CV)
– oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres h.kryszynska@ine-isd.org.pl  do 16 października 2017 r.

W tytule maila proszę podać nazwę stanowiska.

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.