Celem obrad konferencji będzie wypracowanie modelu przemian systemu energetyczno-klimatycznego Polski w obliczu wymagań polityki klimatycznej oraz nowych uwarunkowań geopolitycznych. Konferencja będzie także wpisywała się z dyskusję nad przyszłą Polityką Energetyczną Państwa do roku 2050 i aktualizacją Krajowego Planu Energii i Klimatu do roku 2030, która planowana jest na rok 2023. Wnioski z konferencji przekażemy ministerstwom odpowiedzialnym za przygotowanie tych dokumentów strategicznych, a także instytucjom i organizacjom zainteresowanymi tematyką konferencji.

Chcemy, aby podczas konferencji pojawiły się dobrze udokumentowane argumenty na rzecz aktywnej polityki klimatycznej w Polsce, zwłaszcza w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetyki, transportu czy rolnictwa jak i także w przemyśle i miastach. Ważnym byłoby przedstawianie korzyści bieżących jak i długofalowych ambitnej polityki klimatycznej, a także możliwych stymulatorów jej szybszego wdrażania jak i barier oraz trudności, które stoją obecnie i jakich można spodziewać się w przyszłości. Punktami odniesienia do konferencji byłby:

  • Konsekwencje Porozumienia Paryskiego;
  • Zapisy Europejskiego Zielonego Ładu;
  • Dyskusje prowadzone nad wdrażaniem pakietu Fit for 55;
  • IPCC raport pt. “Summary for Policymakers of Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”

Więcej informacji na podstronie portalu www.chronmyklimat.pl:

https://www.chronmyklimat.pl/konferencja/

PROGRAM: https://www.chronmyklimat.pl/konferencja/agenda/

REJESTRACJA: https://www.chronmyklimat.pl/konferencja/rejestracja/