O konferencji:

Celem obrad konferencji było wypracowanie modelu przemian systemu energetyczno-klimatycznego Polski w obliczu wymagań polityki klimatycznej oraz nowych uwarunkowań geopolitycznych. Konferencja wpisała się w dyskusję nad przyszłą Polityką Energetyczną Państwa do roku 2050 i aktualizacją Krajowego Planu Energii i Klimatu do roku 2030, która planowana była na rok 2023. Wnioski z konferencji przekazane zostały ministerstwom odpowiedzialnym za przygotowanie tych dokumentów strategicznych, a także instytucjom i organizacjom zainteresowanymi tematyką konferencji.

Punktami odniesienia do konferencji były:

 • Konsekwencje Porozumienia Paryskiego;
 • Zapisy Europejskiego Zielonego Ładu;
 • Dyskusje prowadzone nad wdrażaniem pakietu Fit for 55;
 • IPCC raport pt. “Summary for Policymakers of Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”

Rada Programowa

Tobiasz Adamczewski, Joanna Furmaga, Anna Jaskuła, Zbigniew Karaczun, Andrzej Kassenberg, Marcin Korolec, Maciej Kozakiewicz, Dorota Metera, Michał Niewiadomski, Wojciech Szymalski.

Współorganizatorzy i Partnerzy

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Koalicja Klimatyczna

Polska Zielona Sieć

Koalicja Żywa Ziemia

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Materiały Pokonferencyjne

 1. Założenia aktualizacji polityki energetycznej Polski – 2050 Wojciech Krawczyk/Marta Kocoń – Główny Specjalista Departamentu Strategii i Analiz, Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 2. Polityka klimatyczna UE w perspektywie 2050Tom van Ireland – Kierownik zespołu DG CLIMA.C1 – Low Carbon Solutions: Montreal Protocol, Clean Cooling & Heating, Digital Transition, Komisja Europejska
 3. Transformacja energetyczna – trendy światowe prof. Andrzej Szablewski – Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych
 4. Gospodarcze uwarunkowania polityki klimatycznej w Polscedr Maciej Bukowski – WiseEuropa
 5. Kluczowe wyzwania stojące przed przemysłami energochłonnymi w nawiązaniu do polityki klimatycznej Henryk Kaliś – Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 6. Kierunki aktualizacji KPEiK/PEP2050 w świetle zmian geopolitycznych oraz polityki klimatycznej i ochrony środowiska UEMonika Morawiecka – The Regulatory Assistance Project  
 7. Efektywność energetyczna po pierwsze jako program gospodarczy na przykładzie istniejącego i przyszłego budownictwadr Arkadiusz Węglarz – Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 8. Rozwój OZE dla konkurencyjności polskich przedsiębiorcówTobiasz Adamczewski – Forum Energii
 9. Instrumenty wsparcia polityki energetyczno-klimatycznejWojciech Stańczyk – Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 10. Jakie zmiany są pożądane w rolnictwie, aby wypełnić zobowiązania polityki klimatycznej, w tym zdolność do pochłaniania CO2? Marcin Wójcik – Koalicja Żywa Ziemia 
 11. NECP tracker dane o polityce klimatycznedr Wojciech Szymalski – Instytut na rzecz Ekorozwoju; Jakub Sokołowski – Instytut Badań Strukturalnych; Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych
 12. Transformacja sprawiedliwa regionów w świetle polityki klimatycznej UEdr Agnieszka Sobol – Instytut Ochrony Środowiska PIB
 13. Rola i znaczenie miast w transformacji energetycznej Patrycja Płonka – Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energy Cities
 14. Wymagania młodych ludzi co do zaangażowania się państwa, przedsiębiorców, obywateli w działania na rzecz ochrony ich prawa do życia w bezpiecznym klimacieDominik Madej– aktywistka klimatyczna
 15. Świadomość istniejących zagrożeń i możliwych rozwiązań w społeczeństwie, aby uzyskać przyzwolenie na progresywną politykę klimatycznąprof. Zbigniew Karaczun – Koalicja Klimatyczna
 16. Podsumowanie konferencji – dr Andrzej Kassenberg – Instytut na rzecz Ekorozwoju