Prezentujemy tekst dr. Witolda Lenarta, który był podstawą do wygłoszenia przez niego opinii w trakcie konferencji „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”. Tekst ten nie będzie opublikowany w wydawnictwie po konferencji, ale jest bardzo ciekawy i autor pozwolił nam na jego rozpowszechnienie. Tekst zawiera następujące części:

1. Oceny oddziaływania na środowisko – polska droga do europejskich standardów

2. Teoretyczne podstawy ocen środowiskowych

3. Metody rozpraszania zagrożeń i zanieczyszczeń

4. Konserwatorska ochrona przyrody

5. Bufory, strefy ochronne i inne obszary izolujące

6. Paradygmaty zagrożeń sozotechnicznych

7. Pozorna wolność planowania przestrzennego

8. Konsekwentny łańcuch dokumentów strategicznych, czy plik opcji politycznych?

9. Taktyka i technika walki z trucicielami oraz celowe finansowe wspieranie ochrony środowiska 

10. Patologie procedury OOS dla przedsiębiorstw

11. Resortowe przepychanki i dylemat rzeczoznawcy

12. Pouczające przykłady

Pobierz tekst – LINK.