Przedmiotem prac jest opracowanie graficzne (we współpracy z zamawiającym, przy wykorzystaniu księgi znaku projektu) oraz druk czterech wydawnictw/publikacji w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL w okresie do 15 czerwca 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia.