W okresie finansowania 2021-2027 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ma swoich przedstawicieli w następujących Komitetach Monitorujących:

– Funduszu Europejskiego na rzecz Nowoczesnej Gospodarki (członek podstawowy),

– Funduszu Europejskiego na rzecz Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (członek podstawowy),

– Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej (zastępca członka),

– Funduszu Europejskiego dla Mazowsza (członek podstawowy).

Komitety Monitorujące mają na celu śledzenie procesu przyznawania i wydatkowania środków europejskich z danego funduszu, m.in. ustalania kryteriów wyboru projektów do finansowania (ale nie wybierają bezpośrednio projektów).