Uniwersytet Pensylwania po raz 13. w tym roku opublikował światowy ranking organizacji typu think tank. Ranking dotyczy działań w roku 2020. Także i w tym rankingu Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zajmuje 49. miejsce na świecie wśród think tanków zajmujących się zagadnieniami polityki ekologicznej. Jest to także jedyny think tank w tym gronie z Polski. Najwyższe miejsce na świecie zajmuje w zakresie polityki ekologicznej Ecologic z Niemiec, Sztokholmski Instytut Ekologii ze Szwecji oraz Poczdamski Instytut Badań nad skutkami zmian klimatu (PIK) z Niemiec.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem PENN (język angielski).