W związku z wpłynięciem niewystarczającej ilości ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe. Przedłużamy możliwość złożenia ofert do 02 lutego 2022, godz. 12:00.

Oferty należy przesłać na adres wskazany w zapytaniu ofertowym ine@ine-isd.org.pl

Link do ogłoszenia o zapytaniu: