Niniejszym informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 1/08/2018/AGRO z dnia 30.07.2018 r., którego przedmiotem było świadczenie kompleksowych usług związanych z organizacją dwóch edycji wystawy fotografii przyrodniczej „W sieci natury” na potrzeby projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z procedurą rozeznania rynku.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: Studio iR, jako ofertę o najniższej cenie.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty