Niniejszym informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr nr 5/2021 z dnia 22.03.2021, którego przedmiotem była promocja debat on-line w miesiącach kwiecień-czerwiec 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: NOVITZKY Piotr Nowicki ul. Rzemieślników 6; 03-684 Warszawa, jako ofertę o najwyższej liczbie punktów.