na realizację 4 debat on-line w miesiącach marzec-czerwiec 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY – Bringing the EU together on climate action. Finansowanego przez Komisję Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE 2014-2020, European Climate Foundation, Stiftung Mercator GmbH, mechanizm EUKI Republiki Federalnej Niemiec.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca:

KDK Sp. z o.o.

Ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

Zestawienie i ocena nadesłanych ofert:

 Nazwa firmyKryterium I Cena (60 pkt.)Kryterium II Portfolio (40 pkt.)Suma zdobytych punktów
1Koncept 2000+ Sp. z o.o. Sp. K.; Komitetu Obrony Robotników 24; 02-148 Warszawa16,062541,06
2Berryfile Sp. z o.o. Sp. K.; Podole 60; 30-394 Kraków12,933648,93
3Creative Media Sp. z o.o.; Leszczyńskiego 4/29; 50-078 Wrocław27,203057,20
4Digital Knoweladge Village; Puławska 457; 02-844 Warszawa45,963580,96
5Justpoint Sp. z o.o. Sp. K.; Chodakowska 26/32 lok. BC; 03-816 Warszawa14,393953,93
6PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba; Krępowieckiego 10/5; 01-456 Warszawa25,502752,50
7KDK Sp. Z o.o.; Mokotowska 14; 00-561 Warszawa603898