na realizację dwóch debat on-line w miesiącach marzec-wrzesień 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach” (Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym). Finansowanego przez Interreg Europa Środkowa (85%) oraz środki własne fundacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca:

Digital Knoweladge Village;

Puławska 457;

02-844 Warszawa

Zestawienie i ocena nadesłanych ofert:

 Nazwa firmyKryterium I Cena (60 pkt.)Kryterium II Portfolio (40 pkt.)Suma zdobytych punktów
1Koncept 2000+ Sp. z o.o. Sp. K.; Komitetu Obrony Robotników 24; 02-148 Warszawa14,412337,41
2Berryfile Sp. z o.o. Sp. K.; Podole 60; 30-394 Kraków7,733643,73
3Creative Media Sp. z o.o.; Leszczyńskiego 4/29; 50-078 Wrocław28,623058,62
4Digital Knoweladge Village; Puławska 457; 02-844 Warszawa603595
5Justpoint Sp. z o.o. Sp. K.; Chodakowska 26/32 lok. BC; 03-816 Warszawa14,133953,13
6PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba; Krępowieckiego 10/5; 01-456 Warszawa25,042449,04
7KDK Sp. Z o.o.; Mokotowska 14; 00-561 Warszawa58,933492,93