na promocję debat on-line w miesiącach luty-czerwiec 2022 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca:

Emerland Media Sp. z o.o.; ul. Balicka 14b/11; 30-149 Kraków

Uzyskując w postępowaniu przetargowym 100 pkt.